Stembusheroïek

Stembusheroïek

Het campingtafeltje is net een paar millimeter hoger dan het houten tafeltje dat ertegenaan is geschoven. De twee mannen die achter de tafeltjes zitten heffen in een synchrone beweging hun koffiemokken naar hun mond. Het plaatje is heerlijk ongekunsteld en geeft een bijna huiselijke draai aan de Britse referendumsaga zoals die de laatste weken aan ons is voorgeschoteld. Het einde der Europese tijden, procentpunten van economische voorspoed die verdampen, banken die omkukelen en een City die leegloopt, het zijn onheilspellende vooruitzichten waaraan de vele deskundigen zich wagen.

Afgezet tegen deze grote woorden legt de foto van het stembustafereel op NU.nl een geheel ander verhaal bloot. Het hele vraagstuk van leave of remain lijkt mijlenver weg op dit plaatje. Zo roept het vragen bij mij op die geheel los staan van de referendumkwestie, zoals wie van de twee heren het campingtafeltje zal hebben ingebracht? Wie van hen heeft de avond ervoor vloekend en tierend door zijn schuur gestruind om het meubelstuk achter de grasmaaiers, kruiwagens en kapotte fietsen vandaan te toveren? En waarom gebruiken ze eigenlijk niet de tafel op de twee schragenpoten die werkloos naast de door henzelf geënsceneerde opstelling staat? Is dat de officiële, van gemeentewege verstrekte kiescommissietafel die hen te weinig beenruimte biedt?

En wat staat er op de mok die de oudere heer naar zijn mond brengt? Best granddad ever, Mind the Gap of een plaatje van Beatrix Potter? En hoe komen ze aan die koffie? Hadden ze die mee in een thermoskan of hebben ze die gezet in het uitpuilende kantoortje (‘staff only’) achterin de wasserette? En wat doet een stembureau trouwens in een wasserette? Ik ben gewend dat een stem wordt uitgebracht in een gebouw met een publieke functie. In het gymlokaal van een school, in een brandweerkazerne of in een consultatiebureau. Maar in Engeland kan het kennelijk ook anders. Vordert de staat dan medewerking van de onderneming? Stelt ze een som geld in het vooruitzicht? Of maken wasserettes in het koninkrijk deel uit van de overheid?