Rijksmuseumregels

Op 13 april is de opening van het vernieuwde rijksmuseum. Niet alleen het gebouw zelf maar ook de omgeving is flink op de schop genomen. Onderdeel van de vernieuwing is de aanleg van een tegelpad met tekst onder de monumentale vleugelnootboom aan de pleinzijde van het museum. Die boom is in 1885 door architect Pierre Cuypers zelf uitgezocht. Welke tekst er op de tegels rondom de boom komt te staan, is onderwerp van een wedstrijd waar ik aan mee heb gedaan. In de NRC stond een oproep om een passende tekst in te zenden; “Laat uw woorden bloeien bij het Rijks”.

Het vervaardigen van een tekst was niet alleen in taalkundig en artistiek opzicht een uitdaging; er kwam ook een stukje wiskunde aan te pas. Zo moest de tekst zijn verdeeld in drie blokken van elk een maximaal aantal leestekens (“inclusief spaties”), omdat ze moet passen op het uitgemeten aantal tegels van het pad rondom de boom. Zo gezegd, zo gedaan.
In mijn tekst heb ik het karakter van de oude boom en het omliggende pad gebruikt als metafoor voor de missie van het rijksmuseum; het verbinden van mensen, kunst en geschiedenis.
Een jury, bestaande uit de directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes, tekstschrijver Hans van Dijk en NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch bepaalt welke tekst onder de vleugelnootboom gebeiteld wordt. Ik ben benieuwd.

Lees hier mijn tekst.

Tekst Rijksmuseum tegels

 En ziehier de instructie voor de tekst.