Nijhof

Vergeeld al niet meer zwart op wit
staan de strofen in gelid
ik ruik de letters als ik lees
van Godverzaking, mensch en vrees
en van kinderen, baren in smart
droefnis heeft een mens gegrepen
woorden barsten uit zijn hart
dichtend heeft hij toegegeven
’t leven is mij lief maar hard