Majesteit

Gebeiteld, uw kapsel
gewogen, uw taal
gedegen, uw content
sober, uw praal

Stevig, uw zuilen
recht, uw rug
stil, uw huilen
hecht, uw brug

Gediend, uw dienaars
doorleefd, uw kroon

Een nieuwe koning
bestijgt de troon