Een vat vol

Intrigerend. In Uitgeest is laatst een vat stierensperma gestolen. Ja, u leest het goed; een vat stierensperma. Geen emmer, geen fles, geen vaatje, nee een vat. Dat olie en bier in vaten tot ons komt, of althans tot de tussenhandel, dat wist ik, maar dat ook spermatozoïden zich in vaten laten opslaan gaat mijn voorstellingsvermogen te boven. Ik weet dat stieren flinke jongens kunnen worden (het gemiddeld gewicht van een Belgisch Witblauwe Stamboekstier bedraagt rond de 1200 kilo!) maar dan nog. Zelfs als een stier bij ejaculatie een navenant grotere hoeveelheid zaad uitstoot dan een gezonde Hollandse mensenjongen, dan nog vraag ik me af hoeveel zaadlozingen je wel niet nodig hebt om een vat te vullen. Je zou haast gaan denken dat stieren zaad geven zoals koeien melk geven, of dat ze hoogtepunt aan hoogtepunt weten te rijgen zonder ooit uitputtingsverschijnselen te vertonen.
Nieuwsgierig geworden doe ik wat naspeuring op internet. De meeste stieren blijken heden ten dage in zogeheten KI-stations te worden gehouden, wat duidt op een zekere vorm van massaproductie. Tegelijkertijd lees ik;  “KI-stieren doen hun werk 2 tot 5 keer per week,” waarmee ze weer niet bijster veel afwijken van de diersoort mens. Het verschil blijkt hem uiteindelijk toch te zitten in de omvang van de dosis, want een gemiddelde lozing bij een stier bevat ongeveer vijf miljard zaden, tegen 100 tot 200 miljoen bij de mens, en het komt “met honderden rietjes tegelijk”. Om dit geheel in goede banen te leiden is er een zogeheten spermavanger die zich met zijn “rietjes” verschanst onder de fantoomkoe die wordt besprongen (dat een opblaaskoe geen schijn van kans heeft tegen een gemiddelde stamboekstier begrijp ik). Hoe het sperma, dat en passant nog wordt bevroren ter verhoging van de houdbaarheid, vanuit de rietjes in vaten wordt overgebracht, vertelt het verhaal niet. Hoe de dieven erin zijn geslaagd hun buit ongezien uit het KI-station te ontvreemden evenmin. Het bleek wel om een, in figuurlijke zin, gouden vaatje te gaan want de straatwaarde van het spul bedroeg 10.000 euro waar normaliter 1000 euro voor staat. Nogal een strop dus voor het fokstation. De vraag blijft natuurlijk hoe sterk het zaad zal blijken te zijn, immers; Gestolen goed…