Advies van de Raad van State: lees Vondelingen!

In het personeelsblad van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, is Vondelingen aanbevolen als leestip voor de donkere dagen. In hetzelfde nummer staat nota bene een interview met de eminente Kees Schuyt, schrijver van het standaardwerk Burgerlijke Ongehoorzaamheid,  waaraan ik de titel en de inspiratie voor één van de verhalen van mijn bundel ontleende. Het item over Vondelingen is te vinden op pagina 4. 

Klik op onderstaande link om het blad Terzake te bekijken.

Terzake, personeelsblad Raad van State, december 2012